RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Estedent s.c. z siedzibą w Toruniu. przy ul. Gołębiej 10 zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług stomatologicznych i/lub protetycznych, zgodnie z udzieloną zgodą na przetwarzanie.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, z racji na medyczny charakter danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do innych podmiotów jedynie w celu należytego wykonania usługi, tj. wykonania badań laboratoryjnych, protez i innych praz związanych z wykonywaną usługą stomatologiczną.
4. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• przenoszenia danych,

• wniesienia sprzeciwu,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
 
 
estedent_kaleta
© Copyright by Estedent KALETA | impasto.com.pl